Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Hajarnas avdelningsrop

Tiger, Vit, Pigg och Krås
Vi är käcka det förstås

Kämpa, jobba kanske vinna
må vi alltid priser finna!

HAJARNA!