PIGGHAJ

pigghaj, (Squa´lus aca´nthias), som kanske är den talrikaste hajarten i världen och finns till 900 m djup i tempererade kusthav, bl.a. vid svenska västkusten och sällsynt i Östersjön. Den kan bli 1,6 m lång och har grå rygg och vit buk, ofta vita prickar på sidorna. Pigghaj är uppskattad mat- och sportfisk. Den salufördes förr flådd under benämningen nordsjöål.

pigghajar, Squa´lidae, familj pigghajartade hajar med ca 70 arter. De är långsträckta, och den främre av de två ryggfenorna sitter vanligen långt framför bukfenorna. De är oftast små och lever i stim på djupt vatten. Födan är i regel fisk och större ryggradslösa djur. Kakskärarhajar (Isi´stius) räknas som parasiter eftersom de biter stycken ur större fiskar och däggdjur utan att döda dem. Pigghajar attackerar inte människor i vattnet. I Nordatlanten finns bl.a. blåkäxa, brun pigghaj, håkäring samt pigghaj

Källa: Nationalencyklopedin

Stäng fönstret