Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Kårrop

Scouter från en mälarö
Trivs i både skog och sjö
Segla och va käck och nyter
helt kalas om båten flyter
Sommarn ägnar vi åt läger
Titta där, jag såg en häger!
Hojdan gong gong Träkvista!