Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Surrningar, pionjärarbeten och lite programtips

Surrningar, hur gör man?

Här är lite förslag på olika typer av pionjärarbeten som vi eventuellt kan bygga under sommarens läger. En del med beskrivningar andra bara bilder som du kan få inspiration ifrån. Vad skulle du vilja att vi gör?

Till lägret

Till köket

Till vedbacken

Till nöje

Hantverk