Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

2000 års Robin Hill stipendiater

Årets stipendiater blev Niclas Nygårdh och Camilla Andersson två härliga scouter som varit med i flera år och hunnit uppleva scouting på nära håll. Nedan följer motiveringarna till att just de blev valda till årets stipendiater och fick mottaga var sin ryggsäck.

Niclas Nygårdh
En sann scout med ett äventyrligt sinne, en pålitlig vän
och ett gott föredöme för sina scoutkamrater.

Camilla Andersson
En föredömlig patrulledare som ser och
stöttar sina scout kamrater med glimten i ögat.

Segelbåt