Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

2003 års Robin Hill stipendiater

Årets stipendiater blev Emma Holmgren och Emma Lindberg två härliga scouter som varit med i flera år och hunnit uppleva scouting på nära håll. Nedan följer motiveringarna till att just de blev valda till årets stipendiater och fick mottaga var sin ryggsäck.

Emma Holmgren
En god kamrat som alltid är redo...

Emma Lindberg
En entusiastisk scout med goda färdigheter och upptäckaranda
som driver sin patrull och avdelning framåt både målinriktat och äventyrligt.

Segelbåt