Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

2005 års Robin Hill stipendiater

Årets stipendiater blev Anna Lindgren och Björn Moore Hagberg två härliga scouter som varit med i flera år och hunnit uppleva scouting på nära håll. Nedan följer motiveringarna till att just de blev valda till årets stipendiater och fick mottaga var sin ryggsäck.

Anna Lindgren
Anna har utvecklats mycket och är nu en stöttepelare i patrullen och på avdelningen.
Hon har mycket åsikter och påverkar aktivt innehållet i programmet.
Anna är alltid med, har nära till skratt och gör sitt bästa!

Björn Moore Hagberg
Björn är både trygg och kunnig, han gör sällan stort väsen av sig.
Björn har alltid varit redo när det gäller, med hjärta, håg och hand!
En vän att lita på i vått och torrt.

Segelbåt