Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

2006 års Robin Hill stipendiater

Årets stipendiater blev Josefine Fagerberg och Louise Flatow två härliga scouter som varit med i flera år och hunnit uppleva scouting på nära håll. Nedan följer motiveringarna till att just de blev valda till årets stipendiater och fick mottaga var sin ryggsäck.

Josefine Fagerberg
För en osviklig glädje med vilken du alltid är redo att smitta andra.
För ditt engagemang och din hjälpsamhet som sträcker sig långt
utöver vad scouters lagar manar till.

Louise Flatow
Genom ditt mod att utmana och övervinna dig själv
har du utvecklats till en äkta scout.
Ditt goda kamratskap, din medkänsla och din stora energi
har kommit alla dina scoutvänner till del.

Segelbåt