Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Hyreskontrakt vid hyra av TräSjö-gården

Hyresvärd
Träkvista Sjöscoutkår
Bryggavägen 129
178 31 Ekerö
Org nr: 815200-6477
E-post: hyra@trasjo.se
Kontaktperson

Telefon

Hyresgäst

Namn
Personnummer
Adress
Postnummer
Postadress
 
Telefon
Mobiltelefon
E-post
Lokalen skall användas för:

Hyresvärden uthyr till hyresgästen:
Konferensrum Samlingssal Kök och porslin Mötesrum

Hyrestid: dagen den / till dagen den / 2015.

Lokalen disponeras under tiden kl. till

Hyran utgår med kr och skall betalas i förskott till bg 497-2360 om inte annan överenskommelse har träffats.

Deposition på kr betalas vid tecknande av detta kontrakt och erhållande av nycklar och koder. Depositionen återlämnas när lokalen är kontrollerad och nycklar är återlämnad.

Hyresgästen bekräftar att han har läst och accepterar de allmänna hyresvillkoren (http://trasjo.se/Lokaler/hyresvillkor.php).

Hyresgästen förbinder sig att lämna lokalen städad.
Hyresgästen beställer städning, kostnaden dras från depositionsavgiften.

Hyresgästen förbinder sig att lämna lokalen låst och larmad.

Hyresgäste förbinder sig att ta väl hand om lokalen och inventarier. Skulle skada inträffa, svarar hyresgästen härför, såvida han inte kan visa, att han eller någon han svarar för inte är vållande till skadan.
Eventuella skador skall snarast meddelas till ovanstående kontaktperson.
Ersättning för eventuella skador skall betalas inom en månad.

Hyresgästen får inte upplåta lokalen till tredje part eller använda den till annan verksamhet än det som angivits ovan.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________
Hyresgästens namnteckning Datum