Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Vita Örnens avdelningsrop

Vi är pigga vi är små
men vi kämpar bra ändå
ropen skallar
när vi trallar
vita örnen vi oss kallar
pigge piggelin