Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

SCOUTRÖRELSEN, idag och igår.

I Sverige var tidigarefördelat på fem scoutförbund. Svenska scoutförbundet (SSF), KFUK-KFUMs scoutförbund, SMU-Scout, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund(NSF), Frälsningsarmens Scoutförbund (Fa scout) varav Svenska scoutförbundet var det största. Sedan 2012 har alla förbund gått samman till ett gemensamt förbund, Scouterna

Genom Svenska Scoutrådet är de svenska scoutförbunden medlemmar i de båda världsscoutförbunden WOSM och WAGGGS.

Scoutrörelsen startade 1907 av britten R.Baden Powel som ett socialt projekt där han samlade 21 pojkar från olika samhällsklasser till det första scoutlägret, på Brownsea Island utanför Englands sydkust. Ett spännande program, primitiv matlagning, lägerliv, lek och lägerbål lockade deltagarna och lägret blev en succé. Idag finns det 28 miljoner scouter i 216 olika länder och grunden för scouting är i princip den samma idag som då.

1909 kom scoutingen till Sverige och 1912 bildas Svenska scoutförbundet. Träkvista sjöscoutkår är medlem i SSF som är det största av Sveriges fem scoutförbund.

Idag har SSF 68000 medlemmar som är fördelade på 644 kårer och indelade i 31 distrikt runt om i Sverige. Man kan vara scout från det man är ca 7 år tills man dör.

Svenska scoutförbundet är en idell förening med uppgift att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda. Förbundet är en del av världsscoutrörelsen och vill verka för internationell medvetenhet och för förverkligande av FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN.s konvention om barnens rättigheter.
Svenska Scoutförbundet är en av Sveriges största ungdomsorganisation. Det är ingen slump. Scouting är en arena där unga skapar sina egna äventyr, lär sig saker, utvecklar ledarskap och samarbete, åker på läger i Sverige och på andra sidan jorden, träffar kompisar och framförallt - har kul.
 
Scoutens utveckling är det främsta syftet. Genom att göra saker tillsammans får vi erfarenhet och kunskap, Learning-by-doing. Den pedagogiken är gemensam för all scouting. Arbetet i den lilla gruppen, patrullen, friluftsliv samt kunskap och ansvar för hela vår miljö är andra viktiga och gemensamma delar. Scouting idag är en rörelse för unga där de vuxna utgör ett stöd. All verksamhet inom förbundet präglas av ett demokratiskt synsätt. Alla medlemmar har lika rätt att i patrullen, på avdelningen och kårstämman forma scoutverksamheten. Vägen till allas delaktighet går genom medvetenhet, träning och nya arbetsformer.

Få organisationer kan som scouting ge träning i att ta initiativ, ta ansvar, träna ledarskap och utveckla ett demokratiskt arbetssätt.


Mer info finns att läsa på www.scout.se