Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Intresseanmälan till medlemsskap i Träkvista Sjöscoutkår

Då intresset för scouting i vår kommun är stort, men våra möjligheter att erbjuda alla intresserade plats är begränsade så upprätthåller vi en lista på intresserade scouter. När plats finnes så erbjuds intresserade möjligheten till deltagande baserat på denna lista och i den ordning som intresse anmälts.
Anmälan kan ske via nedanstående formulär alternativt genom att ringa till Margareta Romilsson på tel. 560 331 03

Namn:

Personnummer (10 siffror):

Förälders namn:

e-postadress:

Adress:

Postadress:

Telefon:

Eventuell scoutanknytning:

Syskon som är med i kåren:

Kommentar / bra för oss att veta:

Vad är 1 + 1 ?
Du måste svara rätt på denna fråga för att din anmälan
skall skickas till oss, den är ett skydd mot spam robotar.