Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Spårarscoutavdelningarna Svarta och Vita Örnen

Vi i Svarta och Vita Örnen har våra scoutmöten på lördagar på Barris eller i TräSjö-gården, nedan hittar du mer information som rör vår verksamhet.

Kommande möten.........

Kontakt - Om du har några frågor kontakta gärna
Johan Nilsson Avdelningsledare Vita Örnen, 08-560 300 06, 076-838 26 00, johan@nilssonhem.se
Magnus Friberg Avdelningsledare Svarta Örnen, 070-268 70 81, magnus.friberg@seb.se


Aktuell information