Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Seglingscertifikat i Träkvista Sjöscoutkår


Minior: Gasten

 • Rigga en opp-jolle
 • Båtdelar
 • Robansknop,åtta
 • Seglingssätten
 • (kryss, slör, läns, halvvind)

Junior: Rorsman

 • Rigga
 • en stor-triss
 • Uppsegling för avd ledare:
  Styra och skota båten rätt vid kryss, slör, läns och halvvind samt lova och falla.
 • Båtdelar
 • Säkerhetsutrustning
 • Väjningregler
 • Robansknop, åtta, halvlslag, skotstek
 • Sjökortsmärken (farled- och väderstrecksmärken samt vanliga förkortningar på sjökortet).

Patrull: Skepparen

 • Rigga en stor-triss
 • Uppsegling för avd ledare:
  Styra och skota båten rätt vid kryss, slör, läns och halvvind samt lova och falla. Tilläggning med segel, reva segel, man-över-bord samt hantera motor. Tillämpa väjningsreglerna.
 • Båtdelar
 • Säkerhetsutrustning
 • Navigering / kurstagning
 • Enklare fyrkaraktärer
 • Väjningsreglerna
 • Robansknop, åtta, halvslag, skotstek, pålstek, tagling

Senior/ledare: Lotsen

 • Rigga en stor-triss
 • Uppsegling för båtfogde:
  Styra och skota båten rätt vid kryss, slör, läns och halvvind samt lova och falla. Tilläggning med segel, reva segel, man-över-bord samt hantera motor. Tillämpa väjningsreglerna.
 • Samma som skepparen
 • Förarintyg

För att segla stor-triss behövs : En skeppare och två rorsmän, två skeppare eller en Lots ombord.