Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Bygg en bro


Utrustning: Yxa, såg, kniv, spade.

Material: slanor antal tjocklek och längd beroende brons längd, rep, och snöre.

Personer: 6-10 st.

Genomförande: Bygge av en bro kräver noggran planering och kontroll av att tillräckligt med slanor och rep finns innan bygget påbörjas. Var noga med säkerheten, tänk på att bron skall hålla för mer än en person och att repbroar kräver rejäla förankringar (mer än på bilderna). Nedanstående exempel kan vara till inspiration.