Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Tillverka hängmatta


Utrustning: Ingen

Material: Sisalgarn, rep, två pinnar

Personer: 4 st.

Genomförande: Bestäm hur lång ni vill ha hängmattan och sätt upp två stolpar på drygt det avståndet från varandra. Bind ett rep mellan stolparna, tänk på att ändarna ska användas till att hänga upp hängmattan med. Skär till en träbit så att den blir ca 10 cm lång. Den används som mått på hur stora maskorna ska vara. Använd enkelslagit sisalgarn. Skär till det i tvåmeterslängder. Vik varje längd dubbel och fäst den med ett lärkhuvud på repet. Gör samma sak med resten av snörena. Flytta lärkhuvudena så att de sitter med jämna mellanrum med hjälp av måttet.

Knyt från vänster till höger. Låt det första snöret i det första paret hänga rakt ned och knyt ihop det andra snöret i det första paret med det första snöret i det andra paret med en överhandsknop. Det återstående snöret i det andra paret binds sedan ihop med det första snöret i tredje paret osv. Fortsätt på det sättet över hela nätet och använd trämåttet för att kontrollera avstånden.

Fortsätt sedan på samma sätt i nästa rad, men denna gång knyter du med de yttersta snörena. På så sätt bildas en rad med rombiska maskor. Fortsätt tills snörena är slut.

Avsluta sedan nätet nedtill genom att binda fast ett ytterligare rep mellan stolparna, i nätets underkant, och binda fast snörena i par på den. Låt snörena gå ett helt varv runt underrepet. Använd sedan två tvärpinnar för att hålla hängmattan utspännd. Gör skåror i ändarna och lägg in repet i dem.