Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Eggskydd av näver (slida)


Utrustning: Vass kniv, klädnypor.

Material: Näverremsor

Personer: Minst två stycken gör var sitt eggskydd.

Genomförande: Detta är egentligen ett eggskydd för knivar utan barrèstång. Om man har barrèstång på kniven gör man slidan lite smalare och sätter dit ett snöre eller läderremsa som säkring så att kniven inte kan åka ur.

Skär till en näverremsa som är ca 5 gånger så lång som den färdiga slidan (knivbladet bör inte vara längre än ca 10 cm). Bredden beror på skafttjockleken men ca 50 mm kan vara lagom. För knivar med stor barrèstång så görs näverremsan smalare. Vik remsan fyrdubbel, enl bild. Det är insidan – savsidan – som ska vändas utåt. Vik försiktigt så att inte nävret går sönder. Fäst klädnyporna så att den behåller formen. Tänk på att göra den sida som ska ha upphängare 5 cm längre. Låt den ligga i ca ½ timme för att få form. Förbered bindremsorna under tiden. Lägg sedan den fyrvikta näverremsan på ett lämpligt underlag och skär den den lite kilformad uppifrån och ned med vass kniv. Bredast upptill.
Skär ut bindremsor, ca 1 cm breda. Fasa av ena änden på den första och sista. Övriga är rakt avskurna. Ta en avfasad remsa och stick in den mellan de två "ryggremsorna". Vik remsan fram och runt över framsidan, över baksidan och in emellan framsidans två remsor. Bindremsan rör sej uppåt hela tiden, den ska tangera sej själv varv efter varv. Bindremsorna skarvas genom att läggs omlott mitt inne i slidan så det inte syns utåt. Högst upp avslutas bindningen med ett varv mellan de sk stomremsorna. Det är en fördel om bindningen avslutas med kniven nedstucken i slidan.