Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

2002 års Robin Hill stipendiater

Årets stipendiater blev Hendrik Jaansoo och Viktor Holmberg två härliga scouter som varit med i flera år och hunnit uppleva scouting på nära håll. Nedan följer motiveringarna till att just de blev valda till årets stipendiater och fick mottaga var sin ryggsäck.

Hendrik Jaansoo
"För sitt engagemang på avdelningen,
goda kamratskap och extrema scoutighet."

Viktor Holmberg
Viktor är i tanke, ord och handling ett föredöme
och en inspirationskälla för scouter och ledare.
Alltid närvarande och alltid positiv utstrålar han scoutings anda.

Segelbåt