Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

2007 års Robin Hill stipendiater

Årets stipendiater blev Andreas Gustavsson och Viktor Trojanovski två härliga scouter som varit med i flera år och hunnit uppleva scouting på nära håll. Nedan följer motiveringarna till att just de blev valda till årets stipendiater och fick mottaga var sin ryggsäck.

Andreas Gustavsson
Andreas är en glad och hjälpsam scout som vill vara med på alla aktiviteter.
En patrulledare som i det tysta driver sin patrull framåt.
Ingen uppgift är för Andreas omöjlig.
Andreas är ett stort stöd för ledarna på avdelningen och växer med sitt ansvar.

Viktor Trojanovski
Viktor är en bra kamrat och en god scout som alltid vill göra sitt bästa.
Han är mycket aktiv, mogen och stöttande på avdelningen och i rådspatrullen.
Han tar rätt plats och bidrar mycket positivt till verksamheten.

Segelbåt