Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

TräSjö-gården, ett scouthus på Ekerö

Denna sida är en dokumentation över det största projekt som vi har genomfört i Träkvista Sjöscoutkår. Den beskriver de olika steg som har passerats för att gå från idé till ett för verksamheten funktionellt hus vackert beläget i Ekebyhovsdalen i anslutning till Mälarens vatten.

Bakgrund
Kårens verksamhet var spridd på tre olika platser beroende på säsong, och ålder. Platserna var Skåken, Tranan och Barris. Ingen av dessa lokaler är riktigt bra, Tranan var bra med sina patrullrum, Skåken var ett fint gammalt hus men lite trångt och Barris fungerar bra till båtverksamheten men erbjuder inga möjligheter att vara innomhus. Ingen av dessa tre hus var scouternas utan vi hyr dom av olika företag/organissationer.

Tre olika lokaler innebar att vi har tre platser att sköta om och värma upp, att vi inte alltid hade rätt sak på rätt plats, att vi inte träffade andra scouter som har möten samma kväll mm.

"Tänk hur det skulle kunna vara om vi kunde samlas på en plats istället för på tre olika. Vi skulle då alltid vara på rätt plats, har rätt saker där, ha nära till båtar och kanoter under höst och vår samtidigt som vi skulle kunna vara inne om det blir för kallt eller blåsigt, dessutom skulle vi träffa de äldre/yngre scouterna som har möte samma kväll som oss."

Vi var några som tyckte att det vore bra om vi skulle kunna ordna en lokal, ja egenteligen ett helt hus för att få plats med alla scouter. Vi tänkte oss ett hus ägt av scouterna på Ekerö.

För att kunna förverkliga detta projekt behövde vi hjälp med många olika uppgifter, allt från ideer och skisser på nya lokaler, material, arbetskraft, ekonomiska bidrag, deltagande vid caféhelger, julmarknad och valborg till kontakter med personer som på ett eller annat sätt kan bidra till att detta scouthus kommer till stånd.

Vi arbetade kontinuerligt med olika aktiviteter både på avdelnings- och kårnivå för att få ihop pengar till detta projekt.

Vad som närmast är på gång i/med TräSjö-gården kan du läsa mer här...

Vill du veta mer eller bidraga till detta projekt kan du kontakta husgruppen eller någon ledare i kåren.


Följande har hänt:

När Vad Resultat
6 maj 2003 Öppet brev till kommunstyrelsen Möte bokat med kommunen

Möte med kommunen Löfte om att hjälpa till med tomt att bygga på när vi har ekonomi till det. Kommunen gör dock inget finansiellt åtagande.
Våren 2004 Utskick till föräldrar med förfrågan om deltagande i projektgrupp Inget intresse
2 sep 2004 Uppstartmöte för den "nya" husgruppen Nästa steg, punkter att fortsätta arbeta med Prata med utvalda föräldrar om deltagande i projektgruppen Vilka möjligheter har vi till att tjäna pengar till projektet? Undersöka möjligheten till bidrag från fonder eller sponsring Kontakta förbundet ang hjälp med stipendier Kontakta andra scoutkårer för att ta del av deras erfarenheter Förankra projektet i hela kåren Kontakta andra organissationer för sammarbete eller ev. hyresgäst Tidplan för projektet Undersöka former för ägande av fastigheten Undersöka resurser som kan hjälpa oss att skissa på en ny lokal
11 okt 2004 Husgruppen möte och utökas med Jonas Sundin Nästa steg, punkter att fortsätta arbeta med Baracker, fd skolbaracker kan de vara en möjlig väg till ny lokal? Förnyad kontakt med kommunen då vi behöver löfte om specifik tomt och ägande (arrende) innan vi kan gå vidare med bank och/eller arkitekt Kontakta arkitekter för hjälp med skisser "oberoende" av tomt Visualisera för scouterna vad vi tillsammans jobbar ihop
10 nov 2004 Husgruppen möte Några av punkterna som vi arbetade med, beslutade om är: Vilka platser ser vi som tänkbara för vårt hus? Hur är ägarförhållandet för dessa platser? Strandskydd, vad gäller? hur fungerar det? Hur skall vi kommunicera med kommunen på bästa sätt? Vilka personer (beslutspåverkare och beslutsfattare) skall vi informera? Kan vi samarbeta med Vindens Vänner, en handikapförening med inriktning på segling? Vi skall börja göra en "önskelista" på vad huset skall innehålla för att senare tillsammans med en arkitekt skissa på huset Vi skall skicka ett nytt brev till kommunen med begäran om ett nytt möte och med information om vad vi gjort och var vi står i processen (lån/bidrag, tankar om tomt mm) Bestämt möte den 21 nov för att titta på en föreslagen tomt
21 nov 2004 Möte för att titta på möjlig tomt Vi ser flera möjligheter med den av oss föreslagna tomten och hur området skulle kunna disponeras. Vi bestämde att i brevet till kommunen föreslå platsen som lämplig för vår framtida verksamhet
30 dec 2004 Nytt brev till Peter Carpelan och kommunstyrelsen
24 feb 2005 Samtal från Peter Carpelan Återkommer efter sportlovet med tid för möte under mars månad.
24 feb 2005 Husgruppsmöte Möte med fokus på vad vårt nya hus skall innehålla. Istället för att binda oss vid ett utseend eller ritning har vi förutsättningslöst sammanstält en lista på funktioner som vi behöver för vår verksamhet. I samband med att vi gjorde nedanstående lista har vi ventilerat tanken om att det kanske skall vara flera byggnader för olika ändamål. Två stora rum för avdelningsverksamhet, ett för ca 30 personer och ett för ca 50-60 personer Kök Toaletter, med kapacitet för ca 60 pers. Dush Patrullrum 4 eller 8 st Ledarrum med plats för 8-10 pers. Seniorrum En eller två entréer med många hängare och plats för skor och möjlighet att passera genom huset utan att bli blöt om fötterna Öppen spis Grovkök för diskning av stormkök, lägermaterial mm Förråd för Material som atd>nvänds till kvälls och hajk programm Lägerutrustning Vinterförvaring av båtutrustning Verkstad för med plats för underhåll av kanoter och oppar Vi tycker även att det är viktigt med: Rikligt med väggfasta skåp för förvaring av småsaker men även bord och stolar Miljöanpassad uppvärmning Handikappanpassning Möjligt att hyra ut delar av huset till icke scoutverksamhet men utan att tillträde ges till hela byggnaden.
16 mar 2005 Husgruppsmöte Möte för att förbereda träff med kommunen som fortfarande inte återkommit med datum för möte. Vi påbörjade även skissande av en information om projektet som skall vara utställd på Valborg. Nästa möte skall vi försöka göra klart skyltar som kan återanvändas vid fler tillfällen.
19 apr 2005 Husgruppsmöte Fortsatt arbete med informationsskyltar om husprojektet och om kåren att använda på Valborg och andra tillfällen då vi kan visa upp vad som är på gång. Vi väntar fortfarande besked från kommunen och Peter Carpelan. Vi har skickat epost för att påminna om att vi önskar ett möte.
29 apr 2005 Husgruppsmöte Vi har gjort klart skyltmaterialet till Valborg. Vi har även förberett lotterier med vinster skänkta av lokala företag, intäkterna från Valborg går till husfonden. Vi väntar fortfarande besked från kommunen och Peter Carpelan. Vi har både ringt och epostat för att stöta på angående vårt möte.
4 maj 2005 Epost från Peter Carpelan Peter skickade ett mail och välkomnade oss till ett möte antingen den 13 maj eller den 17 maj. Vi valde då det senare alternativet.
12 maj 2005 Husgruppsmöte Vi gick igenom responsen på vårt skyltmaterial vid Valborg och stämde av vad vi vill ta upp med kommunen när vi ses den 17 maj.
17 maj 2005 Möte på kommunen Vi träffade Peter Carpelan och Leif Kåsthag, Chef Stadsarkitektkontoret. Mötet var i possitiv anda där Peter och Leif skall titta närmare på möjligheten till att vi förvärvar en fastighet i anslutning till Rörmaren eller kanalen in till Rörmaren närmare reningsverket. Målsättningen är att vi skall få en återkoppling före midsommar.
19 sep 2005   Fortfarande ingen återkoppling från kommunen och Leif Kåsthag trots påminnelsemail och försök till kontakt via telefon.
4 okt 2005 Telefonkontakt Leif Kåsthag ringde och rapporterade att byggnadsnämden har varit ute och tittat på möjlig plats för oss att bygga ett hus för vår verksamhet. Byggnadsnämden kom fram till att den bästa platsen för oss är där vi idag huserar på Barris. Leif fick i uppgift av byggnadsnämden att kontakta NCC angående att vi skall antingen kunna förvärva en tomt alternativt få ett långtidsarende. Leif ställde samtidigt lite frågor om våra tidsplaner och tankar om ekonomi som vi skall återkomma med.
20 okt 2005 Telefonkontakt Leif Kåsthag ringde efter att ha varit i kontakt med NCC. NCC har uttryckt ett önskemål om att vi i Träkvista nu skall ta direktkontakt för vidare diskutioner. Leif önskade även att vi skall informera hur vår kontakt med NCC fortlöper.
20 okt 2005 Föreningsmöte Stefan Cederberg besökte en föreningsträff i Botkyrka med temat "Hur förbättra föreningsekonomin?". Träffen leddes av Uffen Redhe som berättade om olika sätt att söka pengar till verksamheten och tips på vad man kan söka till och vad man bör undvika.
25 okt 2005 Mail Vi har försökt besvara Leif Kåsthags frågor från den 4 okt och skickat dessa i ett mail
18 nov 2005 Möte med NCC Husgruppen träffade Björn Svensson från NCC för att uppdatera NCC om vår nuvarande lokal situation och våra önskemål om att bygga ett scouthus vid Barris. Björn lyssnade och frågade mycket men kunde inte lova något. Björn har planerade möten med tekniska kontoret och stadsakitekt kontoret i Ekerö kommun före jul då han tänkte ta upp frågan. Björn sa att han har som mål att återkomma till oss innom två månader med någon form av besked.
28 nov 2005 Mail Som överenskommet med Leif Kåsthag skickade vi en kort redogörelse av vårt möte med NCC. Läs mer...
25 jan 2006 Telefonsamtal Kontakt med Leif Kåsthag via telefon för att höra vad kommunens möten med NCC resulterat i. Leif redogjorde för att kommunen ansett NCCs krav för att ge Träkvista Sjöscoutkår möjligheten till mark vi Barrudde orimliga. Dock pågår fortsatta diskutioner. Leif uttryckte sig i possitiva ordalag att en lösning var på gång. Vidare önskade Leif att vi tar kontakt med honom på nytt i mitten av februari.
13 feb 2006 Telefonsamtal Som överenskommet tidigare togs kontakt med Leif Kåsthag för att stämma av vad som händer. Leif uttryckte att de "har nått längre, men kan inte berätta hur/vad". Nytt möte med NCC innom de närmaste veckorna och som stöd för detta önskade Leif ett nytt brev från kåren med: Hur lång har vi kommit i projektet från vår sida? Hur vi ser på möjligheten att dela lokalen med andra verksamheter Vår avsikt med den nya byggnaden (vision) och vår uppskattning av kostnaderna Leif bad att vi skickar brevet snarast och vi tar förnyad kontakt i slutet av månaden.
15 feb 2006 Mail Som överenskommet med Leif Kåsthag översände vi ett nytt brev med information om nuläget Läs mer...
7 mar 2006 Telefonsamtal Telefonkontakt med Leif Kåsthag som bad oss kontakta Björn Svensson på NCC för nya förhandlingar. Kommunen och NCC har diskuterat frågan och Leif tror att en lösning är möjlig.
15 mar 2006 Möte Niklas och Stefan besökte Björn Svensson på NCC för att stämma av läget och titta på behov och möjligheter. Björn tog på sig att skissa på ett förslag till markutnyttjande och att diskutera detta med Ekerö kommun.
21 mar 2006 Mail Niklas och Stefan sammanfattade i ett mail mötet hos NCC och skickade det till Leif Kåsthag.
5 apr 2006 Telefonkontakt Stefan pratade med Leif Kåsthag, inget möte har än kommit till stånd mellan NCC och Ekerö kommun.
20 apr 2006 Mail Från Björn på NCC om att de försöker få till ett möte med Ekerö Kommun.
30 apr 2006 Valborg Vid ett välbesökt Valborg ordnade vi lotterier, café mm för att samla in pengar till husfonden.
9 maj 2006 Ekerö tidning Ekerö tidning redogör för utvecklingen av det tätortsnära rekreationsområdet i Ekebyhovsdalens nedre del och vilka föreningar som deltar i arbetet. Läs mer...
12 maj 2006 Telefonkontakt Stefan var på nytt i kontakt med Leif Kåsthag som berättade att NCC och Ekerö kommun träffats och att de inte riktigt hittade en fungerande lösning. NCC ville fundera en tid för att återkomma med ett svar.
7 jun 2006 Telefonkontakt Stefan pratade med Leif Kåsthag som berättade att NCC och kommunen inte kunde finna en gemensam lösning för oss på Barris. Istället önskade Leif träffa repesentanter för Träkvista sjöscoutkår nere vid reningsverket för att titta på en alternativ plats. Mötet bestämdes till den 13 juni.
13 jun 2006 Möte Husgruppen mötte Leif Kåsthag nere vid reningsverket och vandrade runt för att titta på plats för ett eventuellt bygge. Vi tackade nej till den av Leif föreslagna platsen då vi upplever den för sank för ett bygge samt för stor översvämningsrisk. Vi föreslog en alternativ plats som Leif tog med sig till nämdmötet på kommunen.
19 jun 2006 Mälaröarnas nyheter Mälaröarnas nyheter skrev om utvecklingen av det tätortsnära rekreationsområdet i Ekebyhovsdalens nedre del och hur arbetet fortskrider. Läs mer...
22 jun 2006 Telefonkontakt Stefan och Leif stämde av läget inför sommaren. Det ser possitivt ut med platsen till höger om allén sett från Ekebyhovs slott i höjd med reningsverket. Nu händer inget förrän efter den 14 aug då många tjänstemän på kommunen har semestrar fram tills dess. Därefter skall Leif driva frågan vidare med tekninska kontoret ang. mark arrende mm, dessutom med övriga berörda instanser i kommunen. Fungerar allt som vi hoppas och tror kan vi få tillgång till platsen under hösten.
30 jun 2006 Mailkontakt Niklas informerade Vindens vänner om hur långt vi kommit i kontakt med kommunen.
21 aug 2006 Telefonkontakt Stefan och Leif hade en telefonkontakt för att se vad som hänt under sommaren. Stefan mailade husgruppen med en sammanfattning av samtalet, läs mer...
30 sep 2006 Arbetshelg under arbetshelgen deltog en mindre grupp av kårens medlemmar i arbetet vid parkeringsplatsen nedanför MASK-backen. Flitiga händer ordnade tak till den blivande anslagstavlan där det skall informeras om aktiviteterna i Ekebyhovsdalen.
8 okt 2006 Möte Husgruppen träffade Thomas Otterskog vid reningsverket för att titta på den föreslagna platsen och prata om vad som måste göras. Ragna sammanfattade, läs mer...
15 okt 2006 Mailkontakt Leif bekräftade att KSau har givit planuppdrag till stadsarkitektkontoret för området och att Ann Wahlgren på tekniska kontoret har av samma politiska forum fått ett förhandlingsuppdrag att nå en ekonomisk lösning.
16 nov 2006 Informationsmöte Vid ett informationsmöte om arbetet i Ekebyhovsdalen repesenterade Sonya och Sandra Träkvista sjöscoutkår och presenterade kåren och våra idéer till byggnation av nytt hus.
7 dec 2006 Mailkontakt Stefan skickade till Leif ett brev med lite mer konkreta planer och tankar om husbygget enligt tidigare önskemål. läs mer...
28 dec 2006 Möte Niklas, Ola och Stefan besökte kommunhuset och träffade Ann Wahlgren, Lena Sonnevi båda från tekniska kontoret. Vi tittade på kartor och partade om storlek på hus och tomt, våra tankar om att fortfarande ha området tillgängligt för allmänheten samt om vår syn på möjligheten att även andra föreningar kan ev kan nyttja lokalerna. Lena skall återkomma med förslag på tomt och på den lämplig placering av hus som vi kan använda som grund för vår planering och även en geologisk undersökning.
Våren 2007 Telefon vi har flera gånger varit i kontakt med personer på stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret för att komma vidare, dock med klent resultat.
11 maj 2007 Möte Ragna, Ola och Stefan besökte Ewa Mill på tekniska kontoret för att prata om kommunens nya förslag på tomt. Vi diskuterade för och nackdelar med de olika förslagen. Kommunen förordar marken mitt emot infarten till MASK. Vi skissade på hur en huskropp skulle kunna placeras på platsen. På vägen ut träffade vi Stellan på tekniska för att prata vatten och avlopp, var ligger närmaste anslutningspunkt mm. Efter mötet åkte vi scouter ner till den tänkta tomten och vandrade runt för att på plats börja se och känna på idén. Fortfarande har vi inget förslag på var vi kan placera huset utan det fick vi i hemläxa att fundera över.
14 jun 2007 Möte i naturen Niklas, Ola och Stefan träffade Ewa Mill och Lena Sonnevi på plats för att fortsätta samtalet och möjligheterna med husbygget. Ewa berättade att kraftledningen som korsar marken inte längre är i bruk och att den kan plockas ner så fort kommunen begär det. Nästa steg är att vi ordnar med någon som mäter upp området och gör en detaljkarta på vilken vi kan rita in huset på. Utgående från denna karta skall vi även göra en geologisk undersökning för att se vilket grundarbete som kommer att krävas. Ewa lovade att ta reda på vad anslutningsavgiften för VA om vi själva står för förläggning av vatten och avloppsledningar.
26 jun 2007 Möte Husgruppen träffades hemma hos Ragna tillsammans med Thomas Otterskog för att se vad som är nästa steg. Thomas lovade att ta fram information om de mätpunkter som lantmätaren skall utgå ifrån för att kunna göra en detaljkarta. Thomas lovade även kontakta en person med erfarenhet av markundersökningar. Jonas har sonderat lite runt möjligheten att inköpa begangnade baracker som går att bygga om på liknande sätt som är gjort hos Alverbäcks. Niklas kontaktar bekanta som kan hjälpa oss med att mäta upp marken och göra en karta. Målsättningen är att vi efter sommaren har allt underlag klart för att kunna lämna in bygglovshandlingar.
17 nov 2007 Inmätning Vi fick hjälp av Johan Andersson att mäta in en tänkt tomt på ca 2000 m2
7 dec 2007 Geologisk undersökning Bo Orre träffade repesentanter från husgruppen på vår tilltänkta tomt för att bedömma markförhållanden och göra en uppskattning av vad som behöver göras inför byggande av ett hus på platsen.
16 dec 2007 PM Bo Orre skickade ett PM där han beskriver förhållandena på platsen och vilka åtgärder vi bör vidta och var på marken huset bör plaseras.
21 dec 2007 Mail Johan Andersson skickar över resultatet av inmätningen av tomten samt en utökning till 3000 m2 för inkopiering på kommunens baskarta.
21 feb 2008 Möte Husgruppen träffas och stämmer av hur långt vi har kommit, vad är nästa steg och hur går vi vidare.
5 mar 2008 Mail Thomas Otterskog lagt ihop kommunens baskarta med datat från inmätningen och nu har vi en karta som beskriver vår tomt samt en tänkt placering av vårat kommande hus.
27 mar 2008 Möte Husgruppen träffas och påbörjar arbetet med ifyllande av handlingar för bygglovsansökan samt ta fram underlag för densamma. Beslutades att ta kontakt med Staffan Nordlund för att be honom hjälpa oss med framtagandet av ritningar på ett förslag till nytt scout hus.
1 apr 2008 Brochyr En brochyr för beskrivande av det föreningsgensamma området i Ekebyhovsdalens nedre del är under framtagande. Husgruppen tittar igenom den och kommer med förslag på ändringar som bättre beskriver vår verksamhet.
11 apr 2008 Möte Husgruppen träffar representanter för tekniska kontoret ang utformning av ett arrendekontrakt
24 apr 2008 Mail Vi får ett första förslag på arrendekontrakt från kommunen på den mark vi tidigare mätt in.
12 maj 2008 Telefon Husgruppen får en indikation på att kyrkan planerar en ombyggnad av Ekebyhovskyrkan och att de i samband därmed ev kommer att byta ut de nuvarande modulerna mot nya. Tidsplanen för detta är däremot okänd.
12 maj 2008 Träff Staffan Nordlund har ritat ett förslag till nytt hus baserat på våra önskemål om funktion samt tankarna om att utnyttja moduler samt en del byggt av lösvirke.
21 maj 2008 Möte Husgruppen träffas och går igenom ritningar, bygglovsansökan mm och konstaterar att vi nu nästan är färdiga för att söka bygglov. Vi bestämmer att be Staffan färdigställa ritningarna och ordna kopiering mm så att vi kan lämna in en ansökan till kommunen.
4 jun 2008 Möte Delar av husgruppen träffar Uffen Redhe för att få råd och tips om ansökningar till olika fonder om bidrag till byggandet av ett scouthus. Mötet infriade inte riktigt våra förväntningar även om det gav en del nya tankar.
16 jul 2008 Bygglovshandlingar Vi lämnar in en bygglovsansökan för uppförandet av ett hus om ca 500 m2 på den tilltänkta tomten i Ekebyhovsdalen.
7 aug 2008 Mail Vi skickar in ett reviderat förslag på arrendekontrakt till kommunen
30 sep 2008 Mail/tel Vi har upprepade gånger försökt konmtakta Uffen Redhe för att se om vi kan upprätta ett samarbetsavtal för ansökningar av bidrag till bygget. Eftersom inte Uffen återkommt bestämmer vi oss för att inte använda oss av hans tjänster utan att fortsätta på egen hand med stöd från Knochen.
15 okt 2008 Telefon Vi kontakt med byggnadsnämden får vi veta att vår ansökan har avancerat från botten uppåt men inte ligger på toppen än.
20 okt 2008 Offert Vi får en offert från Moelven om att bygga ett helt nytt hus baserat på den ritning som Staffan gjort. Prislappen på nästan 8 milj + moms känns lite väl hög varför vi bestämmer oss att fortsätta söka efter begagnade moduler.
2 nov 2008 Telefon Vi nås av ett nytt rykte om att kyrkan nu påbörjar projektering av ombyggnad av lokalerna men fortfarande är det oklart när det kommer att ske, en gissning är att det är 6-18 månader bort i tiden.
15 nov 2008 Telefon Än en gång får vi höra att kyrkan planerar att byta ut sina lokaler, denna gång näms det att det troligtvis sker i maj 2009.
24 nov 2008 Telefon Vi får direktkontakt med företrädare för kyrkan som berättar att lokalerna i Ekebyhovskyrkan skall bytas ut samt en fråga om vi skulle vara intresserade av att förvärva en mindre eller större del av dessa.
27 nov 2008 Mail Vi får reda på från byggnadsnämden att bygglovet är på remiss till tekniska och att arrendekontraktet måste vara klart innan bygglovet kan bli godkännt.
30 nov 2008 Besök Husgruppen besökte kyrkan för att se på lokalerna, hur de idag är disponerade samt hur stora de är. Vi fick även en kopia på en ritning över lokalerna.
2 dec 2008 mail Vi meddelar kyrkan att Träkvista Sjöscoutkår är intresserade av ca 500-550m2 lokaler
5 dec 2008 mail Ritningen över kyrkan är nu scannad och skickas för vektorisering så att vi får en version som vi kan hantera i datorn.
9 dec 2008 mail Vi mottar den vektoriserade ritningen och kan nu påbörja arbetet med att se hur vi kan utnyttja lokalerna när de flyttas till oss.
9 dec 2008 Möte Husgruppen möter kyrkans styrgrupp för ombyggnadsprojektet för att prata om läget, tidsplan, tankar och möjligheter. Kyrkan är mycket possitiva till samarbetet.
12 dec 2008 mail Vi får kopia på ritningar för grunden i pdf-format.
14 dec 2008 Besiktning Ola och Jonas klättrar upp på taket för att ta reda på konstruktionen samt upprätta en skiss över densamma för att kunna bedömma arbetsinsatsen för demontage.
14 dec 2008 Offert Vi får första offerten på schakt och markberedning.
15 dec 2008 mail Vi får ett reviderat arrendekontrakt från kommunen för underskrift.
18 dec 2008 Telefonkontakt Vi har varit i kontakt med Ekerö Energi som säger att Byggström kan de tillhandahålla på MASK-sidan av vägen och även den fasta anslutningen kommer från det hållet varpå ledningen kommer att skjutas under vägen. Baserat på storleken på vårt hus uppskattar EE att vårt elbehov kommer att vara 63-80A....
20 dec 2008 – 6 jan 2009
Vi ritar och ritar om våra ritningar över lokalerna, grunden och fasader i ett försök att finna det bästa nyttjandet av modulerna.
23 dec 2008 mail Vi meddelar kyrkan att vi tar oss an flytten av hela lokalen även om vi inte kommer att nyttja hela ytan.
1 jan 2009 Mail Vi skickar ut ett brev till samtliga föräldrar som vi har mailadress till och kallar till ett möte den 15 jan där vi kommer att informera om vårat projekt.
8 jan 2009 Möte Husgruppen träffas för att titta igenom ritningar och hur vi arbeter vidare med projektet.
12 jan 2009 mail Husgruppen får tillgång till Pärmen.se som är en tjänst för hantering av ritningar, offerter dokumentation kring byggprojekt. Detta ger oss en möjlighet till versionshantering samt att alla dokument är tillgängliga för alla i gruppen på en central plats.
14 jan 2009
Erik C har gjort en tredimisionell modell baserat på våra ritningar för att åskådliggöra huset bättre vid det kommande informationsmötet.
14 jan 2009 mail Vi får information om priser för VA samt ingående pumpanläggning.
14 jan 2009 Möte Träff med kyrkan där vi bl.a. fick ett första utkast på avtal mellan kyrkan och Träkvista Sjöscoutkår.
15 jan 2009 Informationsmöte I tappströmsskolans matsal har vi ett informationsmöte där vi presenterar vad som hänt sedan visionen om ett eget scouthus 2002 fram till idag och att vi innom en snar framtid är vid målet. Ca 50 personer var närvarande och de var mycket positiva till projektet och flera anmälde intresse av att hjälpa till rent praktiskt.
20 jan 2009
Vi lämnar in ett påskrivet arrendeavtal för marken i Ekebyhovsdalen.
21 jan 2009
Vi lämnar in uppdaterade ritningar för vår bygglovsansökan
27 jan 2009 mail Byggnadsnämnden ber oss uppdatera situationsplanen efter nya direktiv om infart mm
3 feb 2009
Vi lämnar in ett nytt påskrivet arrendekontrakt efter kravet på ändringar från byggnadsnämnden. Kontraktet godkänns av kommunstyrelsen och skrivs på av Ann Wahlgren
5 feb 2009 Möte Träff med kyrkan för att prata om tidsplan, ekonomi mm
7 feb 2009 Arbetsdag Föräldrar, scouter, ledare och funktionärer gick med sågar och grensaxar lös på träd och buskar. Det blev en STOR hög med ris för eldning och en hög med ved. Tomten är nu nästan klar för schakt och grundarbeten.
8 feb 2009 Tidningsartikel En artikel i E-nytt om vårat kommande bygge.
8 feb 2009 Arbetsdag Miniorscouterna med föräldrar fortsatte med röjningen och nu är det klart för schakt.
10 feb 2009 Möte Husgruppen träffades för att stämma av ekonomi, bygglov och tidsplanen mm
11 feb 2009 VA Tekniska kontoret har grävt fram och ordnat med anslutningar för vatten och avlopp ca 170 m från våran tomt.
13 feb 2009 Utsättning Johan Andersson har mätt in tomten och huset samt satt ut stakkäppar så att de som kommer att göra markplanering och grund vet var huset skall stå.
17 feb 2009 Vass Göran har röjt delar av vassen mha en fyrhjuling med plogblad. Det fungerade bra men det blev en hel del att elda.
22 feb 2009 Anmälan Vi lämnade in en föranmälan ang elabonemang för vårat nya hus till Ekerö Energi.
22 feb 2009 Röjning Göran, Ola, Andreas M, Anders och Stefan ägnade dagen åt skogsarbete. Flera träd fälldes för att bana väg där ledningar för VA skall grävas ner. En del träd sågades upp till ved medan andra sparades för att kunna bli till sittstockar runt en lägerbålsplats.
23 feb 2009 Ansökan Ansökan till Allmänna Arvsfonden om bidrag till huset är nu inskickad
23 feb 2009 Markberedning Kämpedal Entreprenad startar upp schakten på tomten.
24 feb 2009 Markbeskaffenhet Vid provgrävning konstaterades att delar av marken var täckt av ett tjockt lager med blålera ovanpå moränen. Beslutades om provborrning för att få reda på hur tjockt lagret är.
25 feb 2009 Bygglov Det godkända bygglovet har vi nu fått tillbaka med stämplar och underskrifter.
2 mar 2009 Pålning Resultatet av provborrningarna visade att det är nödvändigt att påla under en del av huset för att få en stabil grund. Vi bestämde att så göra istället för att försöka ändra på byggnadens form.
6 mar 2009 Byggsamrådsmöte Jonas och Thomas besökte kommunen för ett byggsamrådsmöte där vi anmälde att vi nu börjar arbetet med grunden.
10 mar 2009 Möte Stefan, Thomas och Jonas träffade kyrkans projektledare samt entreprenören Prins som kommer att göra demontering, transport och motage av lokalerna. Jonas, Thomas och Prins besiktigade även tomten och grunden och allt ser bra ut.
11 mar 2009 Möte Vi har ett föräldramöte denna gång hos Alverbäcks som lånade ut sin matsal. Vi presenterade hur långt projektet kommit samt att vi har en entreprenör som kommer att sköta demonteringen varför de första arbetshelgerna har strukits.
18 mar 2009 Grunden klar Stefan och Thomas träffade Kämpedal för att se på de genomförda arbetena. Vi konstaterade att det hela ser bra ut och att de beställda uppgifterna var genomförda varpå vi tackade och fick en faktura på arbetet.
25 mar 2009 Kontrakt Efter många turer och omarbetningar av avtalet så är vi nu överens om allt och Stefan undertecknar för kårens räkning och för kyrkan tecknar Solveig Magnusson och Staffan Eklund.
<1 apr 2009/td> Flytt De första 12 modulerna transporterades från Ekebyhovskyrkan och ställdes på plats på vår nya grund.
2 apr 2009 Flytt De 7 återstående modulerna transporterads till oss och stäldes på plats, nu är det dags att
2 apr 2009 Möte Husgruppen träffades vid/i det nya huset och satte samman en beställningslista på virke mm som behövs inför helgens arbetsinsatts
3 - 5 apr 2009 Hajk Fullriggaren hajkar och vaktar huset som saknar några väggar och som därför är lätt tillgängligt för vem som helst.
4 -5 apr 2009 Arbetshelg Full fart med att sätta igen de väggar som saknades och påbörjan av montage av plåttaket.
Vecka 15 2009 Arbetsdagar/kvällar Transport av takplåtar mm från Alverbäcks till huset och fortsatt arbete med väggar och tak
Vecka 16 2009 Arbetsdagar/kvällar Med fokus på taket
Vecka 17 2009 Arbetsdagar/kvällar Mera tak och arbeten i huset, besiktning av braskaminen av sotaren och brandinspektion. Inkoppling av Vatten och avplopp.
Vecka 18 2009 Arbetsdagar/kvällar Mera tak och arbeten i huset, anslutning av el till huvudcentralen.
10 maj 2009 Arbetsdag Takarbeten
17 maj 2009 Arbetsdag Takarbeten
24 maj 2009 Arbetsdag Takarbeten och lite innerväggar
31 maj 2009 Arbetsdag Takarbeten, städning och målning
7 juni 2009 Terminsavslutning och invigning av huset Scouterna vandrade från vår gamla lokal i Träkvista skola, via Tranan i Närlunda, Skåken och Ekerö centrum ner till huset. Här hade vi en liten invignings cermoni och scouter, föräldrar och intresserade fick tillfälle att bekanta sig med vårat blivande scouthus.
Vecka 25 2009 Taket otätt Trots att vi försökt täta papptaket så konstaterade vi att det fortfarande läcker på minst ett ställe. Taket rensades från vatten och vi la på ny papp på det område där vi tror att läckaget är.
Sommaren Arbeten Många timmar lades på olika projekt, mest innomhus då takarbetet kräver 3-4 personer på plats för att hantera takplåtarna. Elkopplingarna för belysning och värme återkopplades, väggar sattes på plats och kläddes med gips mm.
17 Juni 2009 Pengar Besked om att Almänna Arvsfonden bidrar med ca 1,6 miljoner till huset
20 eller 21 juni 2009 Inbrott Vi drabbades av ett inbrott där någon har stulit lite verktyg, en grovdamsugare, godis, saft och kaffe.
3 jul 2009 Mera pengar Vi har fått 40.000 kr från Prins Carl Gustafs Stiftelse. Vi bestämmer att pengarna skall användas till köket.
21 aug 2009 Taklagsfest Hela plåttaket är inte på plats än men vi tyckte ändå att det var dags för att fira huset och tacka för allt arbete som är nerlagt fram till nu och påminna om att vi ännu inte är riktigt klara...
22 - 23 aug 2009 Planeringshelg Alla ledare och utmanarscouter (seniorer) i Träkvista Sjöscoutkår var inbjudna till en planering av det kommande verksamhetsåret. En del av tiden användes för att stämma av hur långt vi har kommit med bygget och vad som är prioriterat inför att scouterna börjar använda huset i början av oktober.
sep 2009 Arbeten Onsdagskvällar och några helgdagar ägnas åt målning och att göra "scoutdelen" klar inför att scouterna börjar använda huset när seglingssäsongen är över.
11 sep 2009 Plåttaket Vi bestämmer att köpa in tjänsten att bygga klart taket då det annars kommer att dra ut i tiden och att det är viktigt dels att få taket på plats samtidigt som det är mycket att göra inne.
23 sep 2009 El besiktning Ola från Färingsö El inspekterade alla elkopplingar som vi gjort under sommaren/hösten och verifierade att allt var gjort på ett fackmannamässigt sätt och att det är OK att ta det i drift varpå vi nu kan ta bort byggcentralerna som fram till nu har distribuerat el för belysning mm.
26 - 27 sep 2009 Arbetshelg Denna helg ägnades till att ta upp kårens båtar inför vintern och att "stänga Barris" samt att vi fortsatte med bl.a. målning och städning av scoutdelen för att den skall vara fungerande när verksamheten börjar i nästa vecka.
8 okt 2009 Taket Nu är plåtfirman klar med taket, alla plåtar ligger på plats, alla gamla hål är tätade och hängrännor och stuprör fungerar.
oktober 2009 Arbeten Fortsatta arbeten med lokalerna, bl.a. att få igång värmen, städning och röjning, vi beställer jobbet att bygga ut hörnan där skyddsrummet stod för att få det klart.
22 okt 2009 Nycklar Nu är vårat passagesystem flyttat från Skåken till det nya huset så nu har många möjlighet att kunna öppna huset.
5 nov 2009 Namn Under hösten har scouter och ledare fått föreslå namn för huset och vi har även haft en omröstning. Vid sammanräkningen konstaterade styrelsen att det fanns 3 namn som fått de flesta rösterna. Vi bestämde att använda alla 3 namnen och att "scoutdelen" skall kallas för Träsket, "uthyrningsdelen" skall kallas för Suset, och hela huset/platsen skall kallas för TräSjö-gården.
nov/dec 2009 Arbeten Vi fortsätter med demontering av fläktsystem, värmen, ombyggnad av förrådet mm. Äventyrs och Utmanarscouterna använder delar av scoutmötena till att arbeta med huset, bl.a. tätas gamla ventilationshål under huset. Vi monterar brytskydd på samtliga dörrar för att bättre skydda oss mot inbrott. Tid läggs även på att tömma Skåken och Tranan inför det att vi lämnar husen.
jan - mar 2010 Arbeten Förutom snöskottning har B-styrkan ägnat sig åt det blivande förrådet. Vi har rensat bort den gamla indelningen i smårum, ersatt bärande väggar med balkar i taket, satt igen hålen efter de fönster som demonterats och demonterat ett fläktaggregat som inte skall användas i framtiden. Det blir ett "torkrum" med golvbrunn för att få någonstans att torka vindskydd, pressenningar och annan material efter hajker och läger och så ett bra utrymme att ställa upp hyllor för förvaring av stormkök, grytor, lyktor och allt annat som vi har.
feb 2010 Arbeten Golvskarvarna i Suset drevas, spacklas och beläggs med matta, äntligen ett golv som är lättstädat.
mar 2010 Larm Vi får att brand/utrymmnings samt inbrottslarm monterat. Larmet har både inomhus och utomhus sirener samt att det larmar via både SMS och tal till flera personer.

Vårat nya hus har blivit möjligt genom bidrag från...Ett stort tack till er!