Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

Allmänna villkor

Träkvista Sjöscoutkårs lokal hyrs ut: Träkvista Sjöscoutkårs lokal hyrs inte ut:

Träkvista Sjöscoutkår förbehåller sig rätten att avhysa hyresgäster som ej motsvarar beslutade krav.

Träkvista Sjöscoutkår har rätt att begära legitimation av okända hyresgäster och att anteckna namn och personnummer som säkerhet.

Hyresgäst skall vid bokning av lokalen uppge vilken verksamhet som kommer att bedrivas vid hyrestillfället. Träkvista Sjöscoutkår har rätt att avhysa hyresgäster som brukar lokalen till annan verksamhet än den vid uthyrningen överenskomna.

Hyrestagaren måste vara minst 25 år och är personligt ansvarig för återställande av lokalen och eventuella kostnader för städning eller eventuell skadegörelse.

Bokning
Preliminär bokning/intresseanmälan kan ske via e-post till hyra@trasjo.se eller via kårens hemsida.
Först när Träkvista Sjöscoutkår mottagit bokningsavgiften betraktas bokningen som bindande.

Bokningsavgift 300 kr debiteras vid varje bokningstillfälle och återbetalas ej vid avbokning. Undantag är Fester där bokningsavgiften är 1000 kr.
Privatpersoner sätter in beloppet på Bg 497-2360, föreningar och företag faktureras efter bokningen.

Om betalning inte inkommit inom 7 dagar från bokningstillfället tas den preliminära bokningen bort och tiden är tillgänglig för annan hyresgäst.

Betalning av hyra
Full avgift för hyran skall vara betald senast 7 dagar före tillställningen om inte annat överenskommits.
Städning och eventuell skadegörelse faktureras i efterhand.

Deposition
För uthyrning till fester krävs en depositionsavgift på 2000 kr som återbetalas efter det att lokalen har kontrollerats med avseende på städning och skador. Avgiften betalas kontant i samband med att nyckeln hämtas.

Avbokning
Vid avbokning mindre än 7 dagar i förväg debiteras 50% av hyresbeloppet.

Nyckel
Nyckel till lokalen hämtas hos ___________ på ____________ efter överenskommelse. Vid avhämtandet skall hyrestagaren personligen underteckna hyreskontraktet och därmed godkänna hyresvillkoren och ansvarsförbindelsen. Samtidigt erhålles instruktioner för att larma av och på lokalerna.

Sopor
Sopor skall läggas i tunnan vid vägen, inga sopor får lämnas i huset eller placeras vid sidan om tunnan.
Lokalen skall vara städad vid återlämnandet, om så ej sker debiteras städning med 400 kr i timman.

Husdjur
Husdjur är inte tillåtna i våra lokaler.

Rökning
Rökning är inte tillåtna i våra lokaler.

Max antal personer i lokalen
Brandmyndigheterna har godkänt lokalen för upp till 150 personer men är ni över 100 personer så börjar det bli trångt.

Hyrestider
Tider måndag - fredag fram till 17.00

Heldag 08.00 - 17.00
Halvdag 08.00 - 12.00 eller 13.00 - 17.00
Kväll 18.00 - 22.00
andra tider kan vara möjliga efter överenskommelse

Barnkalas
Lördag och söndag 12 .00- 16.00
andra tider kan vara möjliga efter överenskommelse
Lokalen skall vara städad vid återlämnandet, om så ej sker debiteras städning med 400 kr i timman

Fest
Fredag disponeras lokalen från 17.00
Lördagar disponeras lokalen från 16.00
andra tider kan vara möjliga efter överenskommelse

Kl 02.30 skall lokalen vara utrymd, släkt och larmad.

Lokalen skall vara städad och återställd senast kl 12.00 dagen efter fest.
Om lokalen inte återlämnas i städat skick debiteras städning med 400 kr i timman.