Träkvista Sjöscoutkår Birka Scoutdistrikt Svenska Scouter
Träkvista Sjöscoutkår
Scoutkåren med gemenskap och engagemang


Avdelningar Lokaler Programmål Scouttidningar Kontakta oss

SSF lilja

Robin Hills minnesfond

När patrullscouten Robin Hill gick bort 1999 startades en minnesfond i hans namn i Träkvista Sjöscoutkår. Fonden har som syfte att en gång om året till en god patrullscout, till minne av Robin Hill, dela ute ett stipendium i form av ett diplom och en ryggsäck. Stipendiet delas ut vid Sankt Georgs firandet i Ekerö kyrka,

Om du vill lämna ett bidrag till Robin Hills minnesfond kan du sätta in det på bankgiro nummer 5038-5871. Märk talongen med "Robin Hills minnesfond".

Alla bidrag emottages tacksamt!Stipendiater och motiveringar genom åren

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999
Segelbåt